copaint

Van Landbouw naar Ambacht (Vóór de Eerste Wereldoorlog)

Oorspronkelijk afkomstig uit de landelijke regio Maarkedal, verhuisde de Vancoppenolle familie naar het welvarende Ronse op zoek naar betere kansen. Dichtbij een lokaal café bij het station van Ronse, dat ze overnamen, begonnen Prudent en Gabriel met het werken aan koetsen. Pascal Vancoppenolle specialiseerde zich in het schilderen van deze koetsen en evolueerde later naar het schilderen bij mensen thuis.

Geschiedenis

copaint ronse moeskroen

Start Verfproductie/Verkoop

Na de Eerste Wereldoorlog, dankzij een strategische investering voor de oorlog, begonnen Pascal Vancoppenolle en zijn vrouw Flor Marois met het produceren en verkopen van verf vanuit hun huis en magazijn aan de Olifantstraat in Ronse. Terwijl Pascal actief was als schilder, opende Flor een verfwinkel op Place Malander, wat de basis legde voor het familiebedrijf.

1918

....

André Vancoppenolle

De Groei van het Verfbedrijf

Roger, de oudste zoon van Pascal, trad in de voetsporen van zijn vader in de schilder- en verfbranche. André, Roger’s jongere broer en vader van Robert en Pierre, was aanvankelijk onzeker over zijn toekomst. Dit veranderde na een ontmoeting met een reizende verkoper; hij leerde de verkoopkunst en paste deze vaardigheden toe op de verfproductie. André’s succes in de verkoop, zichtbaar in de overstap van een kleine naar een grotere vrachtwagen, trok de aandacht van Roger. Samen besloten ze hun krachten te bundelen: Roger richtte zich op de productie en André op de verkoop, wat leidde tot een significante groei van de verffirma.

Een Nieuwe Richting

In 1977 vond een splitsing plaats tussen André en Roger, wat leidde tot veranderingen in de bedrijfsstructuur. André zette het bedrijf voort en verhuisde tijdelijk naar een fabriek aan de Reu d’Elzelle, samen met zijn twee zonen, Robert en Pierre Vancoppenolle.

1977

1984

copaint ronse moeskroen

Nieuwe Fabriek in Ronse

Vanwege de toenemende onpraktische situatie in de stad, verhuisden ze in 1984 naar de industriezone Klein Frankrijk in Ronse, waar een nieuwe fabriek werd gebouwd. Dit markeerde een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het familiebedrijf, met een focus op expansie en modernisering. André Vancoppenolle werkte hier nog twintig jaar samen met zijn zonen Robert en Pierre, onder de naam Vancoppenolle ARP.

copaint ronse moeskroen

Tweede Fabriek in Moeskroen

Door groei en ruimtetekort in Ronse, opende de familie Vancoppenolle een tweede locatie in Moeskroen in 1992, waarbij de zonen van Robert en Pierre een voor een toetraden tot de firma.

1992

Heden

copaint ronse moeskroen

Tot op heden blijft de vierde generatie van de familie Vancoppenolle, gerekend vanaf André, actief in het bedrijf. Ze blijven zich inzetten voor het leveren van kwaliteitsproducten en diensten, voortbouwend op een rijke familietraditie en diepgewortelde lokale verbondenheid.